Illas Cíes e Ons

As illas Cíes e a illa de Ons forman parte, xunto coa illa de Sálvora e a illa de Cortegada, do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. As illas Cíes e a illa de Ons combinan tranquilas praias con abruptos cantís onde crían algunhas das maiores colonias de aves mariñas do continente.

É posible acceder tanto ás illas Cíes como á illa de Ons en barcos que saen regularmente do porto de Cangas para visitar as illas Cíes e do porto de Bueu para visitar a illa de Ons.

Category
Contorna